Begeleider recreatieve zwemactiviteiten

Om in het bezit te komen van het diploma Allround Zwembadmedewerker moet je drie opleidingen hebben afgerond:  Lifeguard (CE1), Begeleider recreatieve zwemactiviteiten (CE2)  en Lesgever Zwem-ABC (CE3). Veel zwembadmedewerkers zijn nog niet in het bezit van CE2. Deze opleiding is in 2020 aangepast en vernieuwd en nu ook online beschikbaar.

De Begeleider recreatieve zwemactiviteiten verzorgt recreatieve activiteiten, die aansluiten op de motieven en doelen van specifieke (groepen) deelnemers. Daarbij let hij op de veiligheid van de deelnemer en voorkomt risicovolle situaties. In de opleiding Begeleider recreatieve zwemactiviteiten leer je o.a.:

 • Welke redenen bezoekers (kunnen) hebben om naar het zwembad te komen
 • Welke recreatieve activiteiten er allemaal in een zwembad kunnen worden aangeboden.
 • Hoe je een evenement organiseert
 • Hoe je recreatieve activiteiten op bijvoorbeeld een woensdagmiddag of ander moment ontwikkelt en verzorgt
 • Hoe je de inhoud van recreatieve activiteiten afstemt op de (beginsituatie van de) bezoekers (zodat ze blijven terugkomen)
 • Lessen te verzorgen voor deelnemers aan een specifieke (doelgroep)activiteit.

Vernieuwde opleiding

In 2019 zijn er veranderingen doorgevoerd in het examenreglement voor de opleiding Begeleider recreatieve zwemactiviteiten. De belangrijkste aanpassing is dat deze opleiding nu bestaat uit een algemeen deel en een specialisatie. Voor de specialisatie volg je een opleiding gericht op een specifieke activiteit of doelgroep. Het algemene deel kun je online volgen.

Specialisatie

Voor het specifieke deel kies je één van de volgende specialisaties. (Bij de eerste vijf specialisaties staat de doelgroep centraal en bij de andere vijf staat de activiteit centraal):

 • Kinderen met leer- en/of gedragsproblemen
 • Zwemmen voor mensen met medische indicatie
 • Zwemmen met baby’s en peuter
 • Zwemmen met zwangeren
 • Zwemmen voor senioren
 • Aqua fitness / Aqua sport
 • Conditiezwemmen
 • Zwemvaardigheidsdiploma’s
 • Snorkelen
 • Survivalzwemmen

De specialisatie bestaat voor een deel uit theorie en voor een deel uit toepassing van de theorie in de praktijk tijdens een stage. In de theorie vindt verdieping plaats en leer je specifieke kennis over de betreffende doelgroep en/of de betreffende activiteit. In de stage ga je aan de slag met het toepassen van de kennis in de praktijk. Uiteindelijk leidt dat tot zelfstandig kunnen lesgeven in de specialisatie die jij hebt gekozen.

Algemeen deel

Het algemene deel omvat het opzetten van activiteiten en de omgang met bezoekers in het zwembad; hun motieven, wensen, beweeggedrag en (on)mogelijkheden. In het algemene deel ga je aan de slag met (basis)kennis over onder andere motieven en kenmerken van deelnemers, motorisch leren, de rol van de begeleider, trainingsleer, spelvormen, organisatievormen, doelgroepen en activiteiten en de organisatie van evenementen.

Het lesmateriaal voor dit algemene deel is (ook) online beschikbaar.

Afronding

CE 2 wordt afgerond met een groepsgesprek. Om hieraan mee te mogen doen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je hebt 7 Competentieopdrachten (algemene opdrachten en opdrachten gericht op jouw specialisatie) gemaakt en met een voldoende afgerond.
 • Je bent in het bezit van het certificaat Zwemmend Redden voor zwembaden (niet ouder dan 2 jaar).
 • Je bent in het bezit van een geldig EHBO-diploma of een gelijkwaardig diploma.
 • Er zijn vier lessen door jou gegeven in een specialisatie en met een voldoende beoordeeld.

Opleidingsroute

Wil jij de opleiding Begeleider recreatieve zwemactiviteiten afronden? Kijk welke beginsituatie voor jou geldt en vind jouw opleidingsroute. Optie 1 en 2 worden gecoördineerd door Propulz.tP.

Optie 1.

Je hebt al een specialisatieopleiding gevolgd en hebt deze met succes afgerond. Je kunt aantonen dat jouw lessen in de praktijk zijn beoordeeld en bent in het bezit van een geldig certificaat.

 • Je volgt de online opleiding voor het algemene deel, rondt de 7 competentieopdrachten met een voldoende af, zorgt dat je in het bezit bent van het EHBO diploma en certificaat Zwemmend redden voor zwembaden en neemt deel aan het groepsgesprek.

Optie 2.

Je hebt al een specialisatieopleiding gevolgd en hebt deze met succes afgerond. Jouw lessen zijn nog niet beoordeeld in de praktijk.

 • Je volgt de online opleiding voor het algemene deel, rondt de 7 competentieopdrachten met een voldoende af, zorgt dat je in het bezit bent van het EHBO diploma en certificaat Zwemmend redden voor zwembaden, maakt afspraken voor de beoordeling van je praktijklessen en neemt deel aan het groepsgesprek.

Optie 3.

Je hebt nog geen specialisatieopleiding gevolgd.