Opleidingsvarianten

Online lesmateriaal maakt het mogelijk om de opleiding Lesgever Zwem-ABC individueel te volgen. Je kunt de thema’s in deze online opleiding volledig zelfstandig bestuderen. In de online leeromgeving vind je teksten, kun je video’s bekijken en gesproken teksten beluisteren. Daarnaast kun je door speelse opdrachten testen of je de theorie beheerst en begrijpt.

Voor het examen maak je de competentieopdrachten die in een apart thema staan. Je krijgt feedback van je docent en dit leidt uiteindelijk tot een (eind)cijfer. Wanneer je aan alle voorwaarden voldoet kun je meedoen aan het examen.

Het zwembad neemt een deel van de praktijkbegeleiding voor z’n rekening en de docent begeleidt de theorie en de toepassing daarvan in de praktijk.

Wanneer je voldoende hebt geoefend, ben je klaar voor het praktijkexamen. Dan worden er vier lessen van je beoordeeld die alle vier voldoende moeten zijn. Als je aan alle voorwaarden voldoet, mag je meedoen aan het examen (het groepsgesprek).

De hoeveelheid begeleiding van je docent tijdens de opleiding kan variëren. Er zijn drie opleidingsvarianten beschikbaar. De keuze voor een variant wordt vooral bepaald door de beginsituatie van de deelnemer.

Online standaard

De variant ‘online standaard’ bestaat uit:

 • 9 maanden toegang tot het online materiaal
 • contactmomenten online, via e-mail of telefoon
 • beoordeling van 4 lessen in de praktijk
 • deelname aan het examen Lesgever Zwem-ABC
 • prijs vanaf € 1195,00 (inclusief btw).

Online extra

De variant ‘online extra’ bestaat uit:

 • 1 jaar toegang tot het online materiaal
 • contactmomenten online, via e-mail of telefoon
 • deelname aan ‘live’ contactmomenten, gericht op verdieping en voorbereiding op examen
 • praktijkbezoek gericht op coaching en feedback
 • beoordeling van 4 lessen in de praktijk
 • deelname aan het examen Lesgever Zwem-ABC
 • prijs vanaf € 1450,00 (inclusief btw).

Online op maat

De variant ‘online op maat’ bestaat uit:

 • onderdelen die worden afgestemd op persoonlijke wensen of omstandigheden van deelnemers.

Deze variant is ook geschikt voor groepjes deelnemers. Je ontvangt een offerte op maat.

Kosten

Lesgever Zwem-ABC volg je al vanaf € 1195,00, inclusief examen en btw. De kosten worden met name beïnvloed door de begeleiding tijdens de opleiding. Hoe meer begeleiding, hoe hoger de kosten. Bij 4 of meer deelnemers (Online op maat) kan de prijs per persoon lager worden omdat meer dingen gezamenlijk kunnen worden gedaan. Het is ook mogelijk om meer bijeenkomsten te organiseren. De ervaring tot nu toe is dat dit, door het onlinelesmateriaal, vooral noodzakelijk is wanneer deelnemers echte ‘beginners’ zijn of moeite hebben met lezen.