Privacybeleid

Online zwembadopleidingen (Lesgever Zwem-ABC, Lifeguard en Begeleider recreatieve zwemactiviteiten) is een samenwerking tussen Q-cast en Propulz.tP. Deze website wordt beheerd door Propulz.tP.

Propulz.tP respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Gegevens worden gebruikt om vragen en bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal ik deze gegevens uitsluitend gebruiken met je toestemming.

Samenwerking met derde partijen

Propulz.tP werkt in het kader van Online zwembadopleidingen samen met de volgende partijen:

  • Fellinco, HeBe training&advies, Let us train you, Swimpy, Proozo en Van Kuijen Educatie.
  • Yourhosting is de host van deze website. Alle gegevens die je via deze website ter beschikking stelt worden opgeslagen op de servers van Yourhosting. Zij hebbende benodigde beveilingstechnieken toegepast en het is hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derde tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn.
  • Quivive/Q-cast is het bedrijf dat inlogcodes regelt voor de online zwembadopleidingen. Zij hebben hun eigen privacyverklaring die te vinden is op quivive.org.

Propulz.tP verkoopt je gegevens niet

Propulz.tP zal je persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je vraag en/of bestelling. Ook de door mij ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Bewaren van persoonlijke gegevens

Gegevens verstrekt ten behoeve van het uitvoeren en verwerken van een opdracht, bestelling, actie of prijsvraag worden maximaal 7 jaar bewaard.

Jouw gegevens inzien

Je hebt altijd het recht om de door Propulz.tP opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen, te corrigeren en/of te laten verwijderen. Stuur hiervoor een email met je verzoek naar info@propulztp.nl. Via deze mail kun je ook contact opnemen als je bezwaar wil maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonlijke gegevens door Propulz.tP en kom je er met mij niet uit? Dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalek melding

Propulz.tP is verplicht om bij datalekken melding te maken bij de autoriteit persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zal ik mijn klanten hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

Contactgegevens

Propulz.tP

Wite Finne 17

9084 DB Goutum

Voor vragen, opmerkingen of andere zaken ben ik op werkdagen telefonisch bereikbaar via 06-44860998. Je mag me via dit nummer ook een WhatsApp bericht sturen. Daarnaast ben ik ook te bereiken via het volgende e-mail adres: titeke@propulztp.nl.